Senatne mūsdienās

Cēsis
Mostly cloudy
20°C
 

SākumsZiņas Atbalsti Cēsu Kultūras un Tūrisma centru, balsojot par pietektajām idejām projektu konkursā

21.04.2021

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) šā gada martā izsludināja kultūras projektu konkursu ar mērķi nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes kultūrvēsturiskajam novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi, kā arī veicinot jaunradi.

Saskaņā ar nolikumu, konkursam "Vidzemes kultūras programma 2021" iesniegtie projekti, kas atbilst konkursa nosacījumiem, tiek nodoti publiskam sabiedrības balsojumam. Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs ir iesniedzis 5 projektus. Aicinām ar tiem iepazīties un balsot par, Jūsuprāt, vērtīgākajām idejām.

  • Venden 1577 - projekta mērķis ir saglabāt, vairot un godināt 1577. gada septembrī Cēsu pilī bojāgājušo livoniešu piemiņu, līdzdalības mākslas projekta ietvaros radot jaunu kultūras vērtību – mākslas objektu, kas Cēsu pils mūsdienu apmeklētājiem spēj radīt dziļu un spēcīgu līdzpārdzīvojuma sajūtu.
  • Kas zināms par Cēsu pils senajiem logiem - projekta mērķis ir pilnveidot zināšanas un izpratni par Cēsu pils seno logu veidiem un uzbūvi, kā arī nodrošināt unikālas un kultūrvēsturiski nozīmīgas Cēsu pils arheoloģisko atradumu grupas – logu akmens detaļu popularizēšanu un pieejamību plašākā sabiedrībā.
  • “ImKas sapņu grāmata IV” - projekta mērķis ir radīt mākslinieciski augstvērtīgu Imanta Kalniņa mūzikas koncertu Cēsīs un apkārtējos Vidzemes novados dzīvojošām ģimenēm ar bērniem komponista 80.jubilejas gadā un turpināt 2011.gadā radušos bērnu mūzikas koncertu “ImKas sapņu grāmata” tradīciju, audzinot jaunos klausītājus un skatītājus, ļaujot viņiem gūt pirmo kultūras un mākslas pieredzi izcilā, latviskās vērtībās balstītā mūzikā un profesionālā tās izpildījumā.
  • Arheoloģiskie izrakumi Cēsīs Pils ielā 1 pirmsprojekta izpētes ietvaros – projekta mārķis ir veikt arheoloģiskos izrakumus Cēsīs Pils ielā 1, kur paredzēta Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātavu celtniecība, lai konstatētu tur esošo kultūrslāni un teritorijas piemērotību Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātavu celtniecībai. Projekta galarezultāts - Veikta arheoloģiskā izpēte Pils ielā 1, Cēsīs. Pēc arheoloģiskā materiāla apsekošanas un potenciālā apbūves gabala izpētes izdarīti secinājumi par tālāko Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātavu celtniecību.
  • Tehniskās specifikācijas izstrāde Cēsu novada radošo industriju platformai interneta vidē – projekta mērķis ir apzināt topošā Cēsu novada radošo industriju nozaru pārstāvjus, vienotas datubāzes izstrādei, kas būtu saturiskais pamats mājaslapas izveidei, kura ietveru radošo industriju apakšnozaru uzskaiti, kā arī izpētīt un analizēt esošo kopienu resursus, ekonomiskās iespējas, teritoriālās iezīmes, unikālo materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu, radošo industriju tālākai attīstībai.

Sabiedrības balsojums noslēdzas 25. aprīlī un paziņojums par lēmumu tiks publicēts Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā

Cēsu Tūrisma informācijas centrs

Baznīcas laukums 1, Cēsis

Latvija, LV-4101

Tel. +371 28318318

info@cesis.lv

Darba laiks:

Pirmdiena- svētdiena 10:00 - 18:00

Top