Senatne mūsdienās


 
×

SākumsKo redzētVēstureLatvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija Vēveri

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija Vēveri

Vēveri ir Piebalgai raksturīga zemnieku – amatnieku sētu grupa, kuras vēsture datējama sākot ar 16. gs. vidu. 19. gs. galvenais peļņas avots Vēveros ir aušana, katrā mājā klaudzēja 2 - 4 stelles. Sākoties “Mērnieku laikiem” (19. gs. 70/80 g.), kad piebaldzēni izpērk zemi no muižas, Vēveros ir izveidojušās astoņas saimniecības: Kalna Vēveri, Lielvēveri, Lejas Vēveri, Streinvēveri, Jaunvēveri, Vecvēveri, Mazvēveri un Virolvēveri. Mūsdienās dabā redzams šo astoņu sētu savstarpējais izkārtojums un apbūve.

Lai saglabātu vēsturiski veidojušos kultūrainavu ar senatnīgām sētām, ēkām, ceļiem, koku stādījumiem - Piebalgas zemnieku darba un dzīves pieminekļus vidē un vietā, kur tie radušies, kopš 20. gadsimta 80. gadiem Vēveros izveidota Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija. No senajām saimniecībām sešas ir muzeja pārziņā, bet Lejasvēveri un Jaunvēveri - mantinieku privātīpašums.

Vēveru ekspozīcijā aplūkojama ne tikai tradicionālā piebaldzēnu sētu apbūve, bet arī dažādi amatnieku un zemkopju darbarīki, mūsdienu cilvēkam neierasti mājsaimniecības priekšmeti un lietas.

Vēveru kalna augstākajā vietā (226m virs jūras līmeņa) slejas ap 1875. g. Kalna Vēveru saimnieka būvētās vējdzirnavas. No dzirnavu galerijas un augšējā stāva lieliski redzams Vēveru kopskats un Piebalgas tāles.

Vēveri, Vecpiebalgas pagasts

+371 29364806; +371 29181219

brivdabasmuzejs.lv/


Cēsu Tūrisma informācijas centrs

Baznīcas laukums 1, Cēsis

Latvija, LV-4101

Tel. +371 28318318

info@cesis.lv

Darba laiks:

Otrdiena - sestdiena 10:00 - 17:00

Pirmdiena, svētdiena SLĒGTS

Top