Senatne mūsdienās


 

SākumsZiņas Cēsīs veidos Kosmosa izziņas centru

12.08.2020

Cēsīs veidos Kosmosa izziņas centru

2020. gada 10. augustā, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs parakstīja līgumu par Norvēģijas grantu projekta "Inovācijas centra izveidošana Cēsīs" īstenošanu Kosmosa izziņas centra izveidei skolēniem, skolotājiem un pirmsskolas vecuma bērniem ar vecākiem, kā arī sabiedrībai kopumā, lai radītu interaktīvu un atraktīvu vidi STEM zinātņu jomu izzināšanai.

Turpmāko trīs gadu laikā Cēsu Kosmosa izziņas centra telpas un interešu izglītības programmas veidos par kosmosa tematiku piecās apakštēmās – sabiedrība, kosmoloģija, tehnoloģija, veselība un dzīvošana kosmosā. Interešu izglītības nodarbībās un interaktīvajās ekspozīcijās meklēs atbildes uz tādiem jautājumiem kā kāpēc cilvēki vēlas lidot kosmosā, kādi ir lielākie kosmosa noslēpumi, kas palīdz lidot kosmosā, kā sagatavoties lidojumam kosmosā, kas cilvēkam nepieciešams, lai dzīvotu ārpus planētas Zeme u.tml. "Kosmosa izziņas centra izveide Cēsīs ir nozīmīgs papildinājums esošā inovāciju centra ZINOO iekoptajām tradīcijām ne tikai Cēsīs, bet šādu dabaszinātņu interešu un zināšanu centru modernizācijai Latvijā. Cēsis ar savu pieredzi kalpojis kā stimuls Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finansējumu programmas "Pētniecība un izglītība" ieguldījumam šādu centru attīstībai Latvijā. Granta mērķis ir īstenot bērnu un jauniešu zinātkāres rosināšu dažādu zinātņu jomās, tā ieguldījums mūsdienīga satura un tehnoloģiskā nodrošinājuma izveidē jaunajā centrā palīdzēs radīt aizraujošu un radošu pētniecisko koprades vidi ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī auglīgai sadarbībai starp izglītības un zinātniskajām institūcijām," uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Projektā Cēsu novada pašvaldība plāno izveidot darbnīcas, koprades telpas, laboratorijas u.c. interaktīvas ekspozīcijas, kā arī radīt 50 interaktīvas izstādes, trīs izglītojošas programmas un piecas aizraujošas nodarbības dabaszinātņu (datorzinātne un informācijas zinātne, fizika, ķīmija, bioloģija, zemes un vides zinātnes) un inženierzinātņu un tehnoloģiju (civilā inženierija, elektrotehnika, elektronika, informācijas tehnoloģijas, vides biotehnoloģijas, mašīnbūve un mehānika) jomās. Savukārt skolotājiem paredzēti mācību semināri kompetences stiprināšanai STEM priekšmetu mācīšanā.

"Cēsīm Kosmosa izziņas centrs ir loģisks turpinājums esošajam ZINOO centram. Teju 10 gadu garumā ir uzkrāta nozīmīga pieredze šādu centru vadībā un attīstībā. Skolēni no visas Latvijas varēs apmeklēt Cēsis, lai iedvesmotos nākotnes izaicinājumiem, apgūtu sarežģītu mācību vielu interesantā un iesaistošā veidā," stāsta Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Projektu "Inovācijas centra izveidošana Cēsīs" finansē EEZ/N grantu programma "Pētniecība un izglītība". Tā kopējās izmaksas ir 2 146 856,00 eiro, no kurām 1 642 346,20 eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 289 825,80 eiro – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet 214 684,00 eiro – Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums. Projektu Cēsu novada pašvaldība īstenos ciešā sadarbībā starp projektā iesaistītajiem partneriem - NAROM (Norvēģijas kosmosa izglītības centrs) un Rīgas Tehnisko universitāti, kā arī citiem zinātnes un inovāciju centriem Latvijā. Izglītības un zinātnes ministrijas kā programmas apsaimniekotāja loma ir atbildēt par programmas koncepcijas izveidi, efektīvāku finanšu instrumentu īstenošanu un mērķtiecīgāku atbalstu prioritārajās jomās, bet VIAA kā programmas ieviesēja atbildība ir projektu vērtēšana, īstenošanas uzraudzība un kontrole, kā arī projektu rezultātu saglabāšanas un ilgtspējas uzraudzība.

 

Avots: viaa.gov.lv

Cēsu Tūrisma informācijas centrs

Baznīcas laukums 1, Cēsis

Latvija, LV-4101

Tel. +371 28318318

info@cesis.lv

Darba laiks:

Otrdiena - sestdiena 10:00 - 17:00

Pirmdiena, svētdiena SLĒGTS

Top